Op deze pagina beschrijven we de kernwoorden en uitgangspunten van onze visie en levensstijl. Het geeft een beeld van wat je kan verwachten van een sessie en wat niet. Ook kan het duidelijkheid geven over wat er met je gebeurt als je sessies volgt. Bij vragen, stel ze gerust via het formulier onderaan. Deze 10 onderwerpen zijn ook gelijk de categorieën waar de blogs in zijn ingedeeld. Zo kan je nog meer lezen.

  1. Doel sessie (blogs)

  2. Twijfel (blogs)

  3. Emotioneel kreupel (blogs)

  4. Onze manier (blogs)

  5. Geen slachtoffer (blogs)

  6. Blokkades (blogs)

  7. Gevoel bepaalt gedrag (blogs)

  8. Geloof bepaalt gevoel (blogs)

  9. Subjectieve waarheid (blogs)

  10. Gevolgen na transformatie (blogs)


1. Doel sessie

Een sessie heeft als doel je te helpen in jouw proces, waar je nu bent. We helpen je de oorzaak te vinden van vervelende gevoelens/gedrag, door je te begeleiden in het verantwoording nemen. Als je het dan laat transformeren door Jezus, is er een proces van zuivering in wat je gelooft. Dat veroorzaakt vernieuwing van je denken en transformatie in je leven. Omdat je PUUR wordt wie je bent. Vervelende overtuigingen, ook wel leugens genoemd, vervormen je persoon. Het gaat helemaal bij je horen, het heeft invloed op  je karakter. Totdat je het ontmaskerd en ontdekt dat sommige dingen daarvan nare overtuigingen waren uit je kindertijd. Vanaf dan hoort het niet meer bij je en dat zul je merken. De pure kleur die jij hebt, wordt vertroebeld door pijnlijke overtuigingen die zijn ontstaan in de kindertijd. Vaak voelt dat in het dagelijks leven niet als pijn en deze zijn vaak ook onbewust. In een sessie echter, voelt het wel als pijn. Als dus die overtuigingen transformeren in waarheid, is er weer de ruimte voor wie jij bent. En sta je in connectie met je gevoel, waardoor je oprecht kan handelen, in plaats van elke keer terug te moeten komen op wat je hebt (toe)gezegd.  

Kortom: in een sessie zijn wij er op gericht om samen je ‘pijn’ op te lossen en om PUUR te worden wie jij bent.

Ons doel is niet; dat we je helpen te accepteren waar je last van hebt. Of dat wij jou gaan bevrijden. Of dat wij jou gaan vertellen waardoor dingen komen en hoe jij dat moet gaan oplossen. Wij hebben geen adviserende of sturende rol. Dit maakt het heel laagdrempelig en effectief. We kunnen je helpen in het definitief oplossen, voor zover jouw verantwoording gaat. We kunnen bijvoorbeeld niet relaties redden maar wel helpen in het verantwoording nemen over jouw eigen aandeel.  

(blogs)


2. Twijfel

In ons hoofd leren we intellectuele overtuigingen of geestelijke waarheden. Als deze in je gevoel echter niet geloofd worden (je hebt een tegenovergestelde emotionele overtuiging), ben en blijf je een twijfelachtig persoon. Een dubbelhartig iemand, die elke keer hinkt op twee gedachten. Dit wordt vaak ervaren als een strijd; heel veel moeite om keuzes te maken. Vaak is het ook erg lastig dingen te bereiken zoals diploma’s halen en iets vol te houden. Twijfel maakt je zwak en niet daadkrachtig.

Kortom; twijfel is een uiterlijk kenmerk van tegensprekende overtuigingen binnen in ons.

Bijvoorbeeld; ik weet dat het belangrijk is om tijd te nemen voor ontspanning. Maar mijn gevoel drijft me altijd voort, vooral als ik wil gaan ontspannen. Blijkbaar voelt het niet zo belangrijk voor mijn gevoel om te ontspannen.

In relaties kan dit zorgen voor onbegrip, onzekerheid en een bedrogen gevoel bij de ander. Men weet niet waar jij nou staat, wat je nou werkelijk denkt, wie jij nou eigenlijk echt bent. En het direct kunnen delen van je gevoel, geeft juist een gevoel van eerlijkheid en openheid in een relatie. Waardoor de relatie kan bloeien en er veiligheid wordt ervaren.

(blogs)


3. Emotioneel kreupel

In sommige culturen is het onderdrukken van je gevoel helemaal niet normaal. Denk aan hoe mensen rouwen, feesten of huilen. In onze Nederlandse cultuur zijn we het juist erg gewend om gevoel te onderdrukken. Zelfs op een begrafenis je huilen in te houden.

Het vervelende is, dat als je gevoel onderdrukt, je kreupel wordt. Vroeg of laat ga je strompelen, krijg je lichamelijke klachten, val je neer (bijvoorbeeld bij een burn out) en lijkt het wel of je gevoel er uitgeduwd wordt met een enorme kracht. Dit kan heel beangstigend zijn, alsof je gevoel jou beheerst. En jij geen controle er meer over hebt. Vaak is dit dan goed merkbaar in je lichaam.

Kortom: emoties onderdrukken maakt je kreupel.

Dat komt omdat we niet gemaakt zijn om ons gevoel uit te schakelen voor lange tijd. Als mens functioneren we het beste als er ruimte is voor al onze onderdelen. En de onderdrukte emoties hebben op den duur toch zuurstof nodig en dat zorgt voor die kracht die gevoelens dan allesoverheersend laten zijn. En omdat ze dan al heel lang zonder zuurstof waren, zit er veel rommel in, stinkt het en heeft het een verziekende invloed op het lichaam.

In de sessies wordt vaak gelijk duidelijk in hoeverre je emoties onderdrukt. Bij de meeste mensen zijn de eerste paar sessies nodig om überhaupt bij het gevoel te kunnen komen. Dat wordt vaak als bevrijdend ervaren en toch ook wel als spannend. Omdat onderdrukken ook een bepaald vertrouwd veilig gevoel kan geven. Maar als je het niet meer kan; dan pas kan je ook hele mooie emoties gaan beleven. Zoals diepe liefde, intens blij, gelukkig voelen. En overheersende nare gevoelens die naar boven komen, kunnen we in sessies bekijken en oplossen.

(blogs)


4. Onze Manier

Wat we doen in een sessie is geen trucje, speciale spreuk of gebed. Het is een bepaalde manier van vragen stellen. Deze is ontworpen door Dr. Ed Smith en hij noemt het TPM. Dit kan je zien als een circuit, waardoor we tot een overtuiging komen en daar verandering in laten brengen. Ook als het niet lukt om bij het gevoel te komen, gebruiken we dit vragencircuit om tot een overtuiging te komen en verandering te zien. Deze manier van bevragen kan je je eigen maken, waardoor je het je levensstijl laat worden, gebaseerd op deze uitgangspunten.

Dit maakt het eenvoudig en toch gecompliceerd. Vaak willen we liever een moeilijk stappenplan volgen, veel kennis op doen, anderen (blijven) verwijten of iemand die het voor ons oplost… dan eenvoudig stil te staan bij ons gevoel. Het vereist moed en rust om terug te gaan naar wat we nou eigenlijk voelen. En dat is onze specialiteit, je daarbij te helpen. Omdat we geloven dat dit het belangrijkste in een herstelproces is.

Kortom: we gebruiken in een sessie een vragencircuit met gevoel als focus.

Vaak gebeurt het ook dat mensen na de sessies anders omgaan met hun gevoel, tijdsindeling, prioriteiten en familie relaties. En dezelfde benadering toepassen op zichzelf als dat ze hebben ervaren in de sessies. Zoals bijvoorbeeld in gesprekken meer geïnteresseerd raken in beleving i.p.v. feiten alleen.

(blogs)


5. Geen slachtoffer

In een sessie is niemand een slachtoffer die gered moet worden. Ook is niemand een perfect mens die kan redden. Ieder is in staat zijn eigen proces van herstel te bevorderen of te blokkeren. We staan naast elkaar.

Soms is er een associatie met hulpverlening dat mensen dit verwachten. Dat wij hen moeten troosten en vertellen hoe erg het is. Of in pastorale zin; dat wij hen moeten bevrijden van kwade geesten. Wij zien dat niet zo. We willen je helpen in jouw proces.

(blogs)


6. Blokkades

Het kan voorkomen dat het niet lukt om tot het doel van een sessie te komen. We kunnen bijvoorbeeld niet achter de oorzaak komen. Dan wordt het proces geblokkeerd door iets en gaan we samen op zoek naar wat het blokkeert. Het uit zich in het niet kunnen voelen, duizelig zijn, weg willen rennen, tinteling door het lichaam, suizen in het hoofd, bijna flauw vallen etc. Dit kan te maken hebben met 2 dingen:

1.       Eigenlijk wil je zelf niet dieper, voelt het voor nu nog niet de tijd. Dit kan komen doordat je nog niet bewust bent van het probleem en de gevolgen ervan. Maar wel voor een sessie kwam omdat je bijvoorbeeld gestuurd was of andere onbewuste motivaties had. Als dit blijkt de oorzaak te zijn van de blokkade, stoppen we met sessies doen. Dat is geen probleem. Iemand kan dan altijd weer aan de deur kloppen, mocht het wel de tijd voelen om het proces in te gaan. We zien dat niet als fout of zwak.

2.       Dat er te veel pijn verstopt zit, waar je systeem voor waarschuwt. Er gaat dan een alarmbel af, die zegt dat je nu niet verder moet zoeken naar je gevoel. Want dat is ronduit gevaarlijk. Vroeger was het zo gevaarlijk dat je een bescherm-mechanisme nodig had. Als dit de oorzaak is, zoeken we naar de reden van deze bescherming (overlevingsmechanisme). Dit is altijd ook weer een overtuiging. En als we die dan aan Jezus hebben voorgelegd, lukt het voelen wel.

Kortom: in een sessie is het niet kunnen voelen een blokkade, waar ook een oplossing voor is.

(blogs)


7. Gevoel bepaalt gedrag

Vaak zijn de klachten waarmee mensen binnen komen, op het niveau van gedrag. Bijvoorbeeld ‘ik wordt helemaal zenuwachtig van moeten presenteren, waardoor ik buikpijn heb, onzeker doe en mijn eigen presentaties elke keer verpest door hoe ik praat.’ Het is het gedrag, wat zo belemmerend wordt. Natuurlijk kan zo iemand een cursus doen gericht op faalangst of presenteren. Dat kan hem helpen in de vaardigheden. Zijn gedrag te sturen met zijn gedachten, zijn kennis. Alleen het gevoel waar vanuit dit gedrag ontstaat (zenuwachtig, onzeker) blijft iets waar die persoon tegen moet vechten.

Met je beste, positiefste gedachten, lukt het vaak wel om iets te kunnen presteren. Alleen als je dan moe bent, dan lukt het niet meer. Als je even niet oplet, heb je al het normale gedrag laten zien, omdat onbewust je gevoel dit gedrag voedt. Je gevoel is sneller dan je bewuste aansturing van je gedrag.

Kortom: je gevoel geeft de voeding voor je gedrag.

(blogs)

Dat maakt dat als je storend gedrag hebt, je moet kijken naar een laag dieper; je gevoel. Dat is wat we doen in sessies, we kijken naar wat het gevoel is, voor en tijdens dat gedrag. Want dat is de voeding van het gedrag.

Er is ook een levensvisie die zegt dat je het gevoel kan beïnvloeden door je gedrag. Dat je vrolijk wordt, door vrolijk te denken en te doen. Ook dit kan zeker helpen, even wat lucht geven. Alleen niet de oorzaak weg nemen. Omdat je gevoel dan altijd iets blijft waar je tegen moet vechten.


8. Geloof bepaalt gevoel

Gevoel geeft de voeding voor gedrag maar waar komt dan dat gevoel vandaan? En hebben we daar invloed op? Een kind is zo kwetsbaar en hulpbehoevend, omdat dit ook de periode is waarin zijn gevoel wordt gevormd. Een kind leert al dan niet, zijn gevoel juist te interpreteren en te uiten.

In de kinderjaren worden er overtuigingen gecreëerd in ons als mens. Gevoelsmatige overtuigingen over het leven, familie, werken, leren etc. Die ontstaan onbewust in onze rechter hersenhelft. Als er een overtuiging ontstaat die negatief is over onszelf, wordt dat een probleem. Bijvoorbeeld door pesten ontstaat ‘ik ben dom’. Dat is dan wat we gevoelsmatig onbewust gaan geloven. Vaak gaan we dan heel hard proberen te bewijzen dat dit niet zo is. Een opmerking of situatie die lijkt te zeggen dat het wel zo is, maakt ons heel erg boos of moedeloos depressief. Omdat we dit niet willen geloven en toch lijkt het elke keer waar te zijn.

Kortom: de overtuiging die je bent gaan geloven, bepaalt hoe je je voelt.

De pijn zit hem niet in het pesten, hoewel dat eerst wel zo lijkt. De pijn zit hem in wat je bent gaan geloven daar. En dat is wat we zoeken in een sessie. Hele nare overheersende gevoelens, die vervelend gedrag voeden, komen vaak voort uit negatieve dingen die men is gaan geloven over zichzelf.

(blogs)


9. Subjectieve waarheid

Met de vragen die we stellen, zijn we gericht op jouw beleving. We beseffen daarmee dat we niet op zoek zijn naar de objectieve waarheid. We gaan ook niet bespreken of het wel klopt wat jij beleefd hebt. Daarmee zijn we dus niet gericht op het toetsen of keuren van je familie.

Kortom; In een sessie staat de subjectieve waarheid boven de objectieve waarheid.

Het gevoel van jou is leidend en belangrijk voor in dit proces van herstel. Om de overtuiging te vinden, is het noodzakelijk jouw gevoel te volgen. Daarom praten we niet veel over omstandigheden en situaties of wie wat nou precies deed toen. En we zien dat nadat een transformatie er is in de overtuiging, dat het voor mensen vaak niet meer zo belangrijk is ook. Daaraan zien we, dat als de pijn er uit is (pijn is in de overtuiging, niet zozeer in het gebeurde) er vrede is in de herinnering.

(blogs)


10. Gevolgen na transformatie

Na de transformaties van overtuigingen, worden we steeds meer onszelf. Zonder de vervorming van belemmerende overtuigingen. Puur wie we echt zijn. Daardoor zien we dan liefde, blijdschap, vrede, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, geduld, trouw, vriendelijkheid en goedheid achter ons aan komen. Zonder inspanning. Het groeit en groeit na elke transformatie.

Vergeving is geen wilsbesluit meer, het is dan een gevolg van de waarheid die herstel kon brengen in onze pijnlijke overtuiging. Ineens is er niet meer die boosheid naar een bepaald persoon maar begrip en rust. 

Kortom: na transformatie in overtuigingen gaan er mooie dingen groeien.

Is er een ‘klaar’? Nee, omdat we niet werken met behandelplannen. We geven geen therapie, ook werken we niet met lijstjes die we moeten afvinken. Er is geen ‘klaar' maar een ‘steeds puurder’.

Je stopt met sessies doen als je niets meer hebt waar je tegenaan loopt, waarvan je denkt dat er pijn onder zit. Of natuurlijk als je merkt dat het nog niet de tijd is om verder te gaan in herstel. En je start weer met een sessie als je voelt dat onder bepaalt gedrag, pijn zit en je van dat gedrag af wilt. Vaak is dit te herkennen aan dat je erg van streek bent over iets. Dat je meer nare gevoelens hebt dan in verhouding staat tot wat er gebeurde.

(blogs)